Trao tặng báo Xuân Nhân Dân Tết 2021 tới các chiến sỹ quân đội

Ngày 23/1/2021, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân đã tổ chức lễ trao tặng số Báo Nhân Dân xuân Tân Sửu 2021 tới các đơn vị, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo. Tham dự buổi lễ có: Thiếu tướng Ngô Quang Hưng, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu I; đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân; lãnh đạo đại diện các quân, binh chủng, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp là các đơn vị tặng báo...

Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị

Tại phiên họp, các đại biểu thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử...

Đoàn Thanh niên NHPT tham gia Chương trình “Xuân yêu thương năm 2021” tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Ngày 23/01/2021, Khối hoạt động Tài chính - Ngân hàng thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương bao gồm 9 đơn vị: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đã tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Hoạt động tín dụng đầu tư

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã và đang cho vay các dự án đầu tư, góp phần tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH; đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn...(xem tiếp)

Hoạt động cho vay lại vốn ODA của NHPT

Một trong những chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) là thực hiện quản lý cho vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ theo ủy quyền của Bộ Tài chính. Qua hơn 23 năm thực hiện chức năng cho vay lại vốn nước ngoài, NHPT luôn giữ vai trò cơ quan cho vay lại ODA lớn nhất của Chính phủ tại Việt Nam... (Xem tiếp)

Hoạt động huy động vốn

Theo quyết định số 1515/QĐ-TTg, ngày 03/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam gồm:

a. Phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo quy định của pháp luật;

b. Phát hành trái phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định của pháp luật;.. (Xem tiếp)

VDB chú trọng tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu

Sau giai đoạn đầu thực hiện chính sách tín dụng đầu tư của nhà nước, do cơ chế chính sách chưa được hoàn thiện khiến hoạt động của VDB gặp nhiều khó khăn. Theo đó, VDB đang tập trung cơ cấu toàn diện về tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, xử lý quyết liệt nợ xấu…