Bán tài sản
Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản được biết và tham gia đấu giá. Cụ thể như sau:
Ngày 21/01/2021   |Xem tiếp
Tài sản bảo đảm thế chấp dự án Trường TH và THCS dân lập Thanh Hoa do Công ty TNHH Tây Đô làm chủ đầu tư, thông tin về tài sản bán đấu giá cơ bản như sau:
Ngày 18/01/2021   |Xem tiếp
Đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản được biết và tham gia đăng ký mua tài sản. Nội dung thông tin về tài sản như sau:
Ngày 11/01/2021   |Xem tiếp
Thông tin đăng tải theo Thông báo số 89/TB-CCTHADS ngày 29/12/2020.
Ngày 05/01/2021   |Xem tiếp
Do hồ sơ của 01 đơn vị đấu giá tài sản gửi đến Chi nhánh không đạt so với các tiêu chí tại Thông báo lần 2 số 778/TB-NHPT.TBI-TD ngày 14/12/2020; vì vậy, Chi nhánh tiếp tục thông báo lần 3 về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm tiền vay với các nội dung như sau:
Ngày 31/12/2020   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :