Bán tài sản
Thông tin đăng tải theo Thông báo số 289/TB-CCTHADS (Tài sản bảo đảm tiền vay của Công ty TNHH Minh Hiền).
Ngày 17/09/2021   |Xem tiếp
Chi cục thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên có thông báo số 518/TB-CCTHADS ngày 15/09/2021 đấu giá tài sản.
Ngày 17/09/2021   |Xem tiếp
Thông tin đăng tải theo Thông báo số 282/TB-CCTHADS ngày 20/8/2021 (Tài sản bảo đảm tiền vay của Công ty TNHH Minh Hiền).
Ngày 27/08/2021   |Xem tiếp
(Thông tin đăng tải theo Thông báo số 270/TB-CCTHADS ngày 06/8/2021).
Ngày 20/08/2021   |Xem tiếp
Để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản được biết và tham gia đấu giá. Cụ thể như sau:
Ngày 04/08/2021   |Xem tiếp
(Thông tin đăng tải theo Thông báo số 254/TB-CCTHADS ngày 20/7/2021).
Ngày 02/08/2021   |Xem tiếp
Chi nhánh NHPT KV Cần Thơ thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên, cụ thể như sau:
Ngày 30/07/2021   |Xem tiếp
Chi cục thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên có thông báo số 383/TB-CCTHADS ngày 23/7/2021về việc thi hành án.
Ngày 29/07/2021   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:3447
Lượt truy cập: 10494728